Условия

Информация за клиенти на G-Shop

Джи-Шоп” ООД с ЕИК 203968292 е фирма, специализирана в онлайн продажби на часовници Casio G-shock. Всички наши часовници идват директно от официалните вносители за България и гарантираме тяхната оригиналност и произход.

Тук е изредена най-важната за нашите клиенти информация накратко, като Общите Условия по-долу съдържат цялата необходима информация в детайли.

 

Ценова политика

G-Shop се придържа към официалната ценова политика на Casio и всички цени в сайта ни отговарят на официалните. В случай, че намерите продукт при друг търговец с цена по-ниска от нашата, молим да се свържете с нас.

 

Начини на плащане

Предлаганите от нас начини на плащане са с наложен платеж, по банков път, плащане чрез ePay.bg, Easy Pay, B-Pay и с карта (дебитна и кредитна). G-shop предлага покупка на изплащане чрез TBi лизинг без първоначална вноска и без оскъпяване за период от 3 до 9 месеца.

Доставка

Доставката ни е напълно безплатна и гарантирана, като G-Shop изпраща всеки продукт, който има в наличност, максимум два работни дни след поръчването му.

 

Гаранция

G-Shop издава двугодишни гаранционни карти на всеки продаден часовник. Гаранцията не покрива надраскване, счупване, скъсване, изтощена батерия или часовници, които са били отваряни или манипулирани от неоторизиран сервиз.

 

Обслужване

Часовниците на Casio могат да се обслужват в оторизирани от производителя сервизи в страната. В случай, че нямате достъп до такъв, можете да изпратите часовника си до G-Shop, ние да направим връзката с оторизиран сервиз и да ви го върнем ремонтиран.

 

Упътвания

Упътване за всеки часовник Casio можете да намерите на официалния сайт на производителя: http://support.casio.com/en/manual/manuallist.php?cid=009. При необходимост от съдействие, не се колебайте да се свържете с екипа ни.

 

Връщане на часовници

G-Shop приема връщане на всеки закупен от нас часовник в 14-дневен срок от приемането му, стига часовникът да е върнат с пълното съдържание на оригиналната опаковка в оригиналното й състояние и по него да няма никакви повреди или следи от употреба.

 

Неналични модели и специални поръчки

Екипът на G-Shop се състои от фенове на марката и всички нейни модели и с удоволствие се опитваме да намираме редки модели и лимитирани серии за клиентите си, когато имаме такава заявка. Можете да ги отправяте на office@g-shop.bg или на телефонния ни номер: 0890 GSHOCK.

 

Общи Условия за пазаруване в електронен магазин G-Shop

Настоящите Общи Условия (ОУ) са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговския закон (ТЗ), Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

 

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.g-shop.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Настоящите ОУ уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество „Джи-Шоп” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1309, район Възраждане, ж.к. Зона Б18, бл. 14, ет. 10, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203968292, представлявано от Любомир Ненов – Управител, с телефон: 0890474625, e-mail: office@g-shop.bg, наричано по-долу за краткост „G-Shop” от една страна и от друга страна – получателят на стоки (наричан „Потребител”), които стоки се предлагат на домейн: www.g-shop.bg, наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

1. На страницата www.g-shop.bg се съхраняват само данни, свързанис поръчките и доставянето на заявеното. G-Shop гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

2. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от G-Shop за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

3. G-Shop се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. G-Shop е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

4. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на G-Shop при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

5. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от G-Shop на трети лица – кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от Потребителя начин на плащане „На изплащане”.

 

II. СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

1. Електронният магазин www.g-shop.bg предлага богата гама от часовници на производителя Casio. За всяка стока са посочени цена и детайлни характеристики. Стоките, налични в Сайта, е възможно да не са налични във всеки един момент.

2. G-Shop не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

3. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като G-Shop не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

4. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, е включена в цената на стоките.

5. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

6. G-Shop си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

III. ПОРЪЧКИ

1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на G-Shop. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.g-shop.bg предвижда задължение за Потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 – 23 от настоящите Общи Условия.

2.Стъпки за поръчка през сайта на G-Shop:

2.1. Потребителят избира желаната стока от категориите и подкатегориите в сайта или чрез използване на търсачката.

2.2. За да добави дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, Потребителят натиска бутона „Добави”, находящ се в дясно от стоката. Потребителят може да добави неограничен брой стоки към своята поръчка (кошница).

2.3. В горната дясна част на сайта се намира бутонът „Кошница”. До него вдясно е изписан броят на добавените в кошницата продукти. От тук Потребителят може да разгледа и промени текущия списък със стоките по всяко времепреди потвърждение на поръчката, като може да бъде определено и количеството на стоките от един и същ вид, вместо да се добавят по отделно в количката.

2.4. * В случай, че Потребителят не е регистриран в сайта на G-Shop, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата при затваряне на сайта на G-Shop.

2.5. ** В случай, че Потребителят е регистриран в сайта на G-Shop и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в кошницата, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

2.6. За да бъде изпратена поръчката,Потребителят трябва да натисне бутона „Кошница”. На страницата ще се появи текущият списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръча стоките от списъка, Потребителят трябва да натисне бутона „Продължи”.

2.7. На страницата ще се появи бланка за попълване с данни за доставка. Потребителят трябва да попълни данните си коректно – три имена, телефон за връзка, e-mail.

2.8. Следва да се изберат начин на доставка и начин на плащане, като Потребителят може да избере от предложените възможности.

2.9. На екрана ще се появи окончателният изглед на поръчката с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

2.10. Във всеки един момент преди потвърждаване на поръчката Потребителят има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.

2.11. В случай, че Потребителят желае да потвърди поръчката, трябва да натисне бутона „Финализирай”.

3. При извършване на поръчка на сайта Потребителят влиза в договорни отношения с „Джи-Шоп“ ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи Условия. С натискане на бутона „Финализирай“, Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Кошница” при условията, съгласно настоящите Общи Условия. Това действие има правно обвързваща сила.

4. На посочения от Потребителя e-mail ще се получи потвърждение на поръчката в срок до един работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

5. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, G-Shop има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай G-Shop може да достави на Потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. При това положение при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на Потребителя разходите по връщането на стоката са за сметка на G-Shop.

6. Ако е необходимо, служител на G-Shop ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

1.1. Плащане при доставка „наложен платеж“.

1.2. Плащане по банков път.

1.3. Плащане чрез платформата на ePay.bg, Easy Pay, B-Pay, както и с карта (дебитна и кредитна).

1.4. На изплащане чрез TBi лизинг.

2. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на получената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на Потребителя), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът упълномощава куриера да предаде на G-Shop от негово име и за негова сметка сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

3. При избран начин на плащане „по банков път” Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез превод към банковата сметка на G-Shop, посочена на сайта. Потребителят трябва да посочи в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката си, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

4. При избран начин на плащане чрез платформата на ePay.bg, Easy Pay, B-Pay, както и с карта (дебитна и кредитна), потребителят завършва поръчката си на сайта на www.g-shop.bg и избира метод на плащане плати през „ePay“. След завършване на поръчката, потребителят трябва да натисне бутон „продължаване в сайтът на ePay“, който го прехвърля на страницата на ePay, там се финализира поръчката.

5. Условия за покупка на кредит от електронния магазин www.g-shop.bg.

5.1. Всеки Потребител, който желае да закупи чрез електронния магазин стока (стоки) на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция TBi за отпускане на кредитa.

5.2. Кандидатстването се извършва: само по електронен път, само чрез сайта, посредством натискане на бутона „На изплащане“, след което се следва предвидената процедура.

5.3. Условията, на които Потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. G-Shop не участва, по какъвто и да е начин, в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само, в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказа за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия, свързани с принудително изпълнение и др.

5.4. Доставката на закупени на кредит чрез електронния магазин стоки се извършва, само след като G-Shop бъде уведомен от финансовата институция, че Потребителят е одобрен за кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е три дни и започва да тече от момента, в който G-Shop получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с Потребителя. При получаване на заявените стоки, Потребителят подписва Договора за потребителски кредит. Потребителят – Кредитополучател подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала“ и се подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

5.5.  Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес), посочени от Потребителя в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоките се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 

V. ДОСТАВКА

1. Стоките, поръчани от електронния магазин www.g-shop.bg, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

2 За територията на Република България – до три работнидни. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, „с дебитна/кредитна карта” или „На изплащане”. При всички случаи Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от три работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

3. G-Shop не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от G-Shop обстоятелства.

4. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми G-Shop на тел. 0890 474 625.

5. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и G-Shop не бъде незабавно уведомен на тел.0890 474 625, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за покупко-продажбата.

6. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай Потребителят следва да се свърже незабавно с G-Shop на тел 0890 474 625 за отстраняване на несъответствието.

7. При предаване на стоките Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

8. При отказ за получаване на стоката извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, G-Shop се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

9. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от три работни дни от уведомяването за такова искане на G-Shop на тел. 0890 474 625.

10. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на Потребителите (ЗЗП), Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни условия за връщане и политика за възстановяване:

а) Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

б) Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, и да върне стоката в срок от четиринадесет дни.

в) Срокът за отказ е четиринадесет дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е влязъл във владение на стоките или при договор, съгласно който Потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е влязъл във владение на последната стока. За да упражни правото си да върне стоката, Потребителяттрябва да уведоми G-Shop засвоето име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Потребителятможе да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Потребителятможе да попълни и подаде по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на уебсайтa на G-Shop (уебсайт: www.g-shop.bg; електронен адрес: office@g-shop.bg). Ако Потребителятизползва тази възможност, G-Shop незабавно ще изпрати на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спази срока за отказ от договора и връщане на стоката, Потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

г) Политика за възстановяване. Ако Потребителятсе откаже от настоящия договор, G-shop ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от G-Shop), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят информира за решението си за отказ от настоящия договор и заявява желанието си да върне стоката. G-Shop ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя. G-Shop има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не мусе представят доказателства, че Потребителят е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. G-Shop очаква да му бъдат изпратени или върнати обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от четиринадесет дни след деня, в който Потребителят е съобщил за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на четиринадесет дневния срок. Потребителят трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора и връщане на стоката от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.

3. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху G-Shop от момента на получаването на стоката от G-Shop.

4. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на G-Shop стоката в срок от четиринадесет дни след деня, в който е информирал G-Shop за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като G-Shop се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

6. Търговска гаранция.

6.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към Потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

6.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

6.3. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.

6.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от G-Shop или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

6.5. Предоставената за стоката търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

6.6. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.

6.7. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

7. Рекламации

7.1. Рекламациите се предявяват пред G-Shop или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:

– При стоки с предоставeна търговска гаранция – на място, във всеки оторизиран сервиз на производителя/вносителя на съответната стока, посочен в гаранционната карта на стоката;

7.2. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

– по електронен път – на електронния адрес за рекламации на G-Shop – office@g-shop.bg или на тел. 0890 474 625.

7.3. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

7.4. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а) касова бележка или фактура;

б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на G-Shop. G-Shop уведомява Потребителя в срок от един работен ден преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

9. Рекламациите на Потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на Потребителите.

 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи Условия от страна на Потребител, G-Shop има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

2. Въпроси, запитвания и консултации от страна на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез сайта на G-Shop, на оffice@g-shop.bg или на тел. 0890 474 625, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

3. Настоящите Общи Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите и ще бъдат винаги достъпни в таб “Условия” на сайта www.g-shop.bg. G-Shop не носи отговорност в случай, че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи Условия.

4. Запознаването с настоящите Общи Условия и приемането им от Потребителите на електронния магазин www.g-shop.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между G-Shop и Потребителя и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

Приемането на настоящите Общи Условия от Потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокс-а) „Запознах се и съм съгласен с Общите Условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като Потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия Потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.